Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Bal "Na Szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego"

Lokalna Organizacja Turystyczna WGL planuje podjąć działania, które będę skierowane do najmłodszych mieszkańców regionów położonych na Szlaku. Naszym celem jest przekazywanie dzieciom wiedzy o historii, walorach przyrodniczych i kulturze charakterystycznej dla regionów położonych na Szlaku. Poprzez te działania chcemy budować tożsamość młodego człowieka jako mieszkańca miejscowości, regionu oraz Polski.

Pierwszym podjętym przez LOT WGL działaniem jest organizacja balu karnawałowego we współpracy z samorządem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Tematyczna impreza karnawałowa ma w przystępny sposób przekazywać wiedzę oraz zachęcać do wycieczek Wielkim Gościńcem Litewskim.  Sokołów Podlaski, to niegdyś ważny węzeł komunikacyjny. Prawa miejskie Sokołów otrzymał  od księcia Witolda, przez Sokołów przejeżdżał Stefan Batory jadąć pod Psków, a także Stanisław August Poniatowski zatrzymując się u swojego przyjaciela Księcia Kleofasa Michała Ogińskiego autora poloneza "Pożegnanie ojczyzny", który w Sokołowie mieszkał. Wiele innych ciekawostek można odkryć przeglądając karty historii miasta, a my jako LOT WGL chcemy dzieci i młodzież zachęcić do poszukiwań.

Bal "Na Szlaku Wielkiego Gościńca" rozpoczniemy 28 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 polonezem Ogińskiego.

KS

plakat jpg